Adaptacija boravka

Adaptacija boravka baš kao i adaptacija stna, kuće ili adaptacija apartmana uključuje niz obrtničkih radova među kojima ističemo soboslikarske i podopolagačke radove.