Cijena gradnje kuće

Cijena građevinskih radova i adaptacija

Cijena građevinskih radova

Oduvijek su postojali cjenovni okvirni parametri za radove gradnje i adaptacije kojih se svaka građevinska tvrtka u Hrvatskoj pridržava. No ponekad je nemoguće odrediti stvarnu cijenu za određenu izvedbu radova. Posebno ne putem email poruke i kraćim telefonskim razgovorom jer na cijenu svakako utječe veliki broj još neartikuliranih stavki.

Adaptacija kupaoniceAdaptacija kupaonice kao primjer za izračun

Ukupna cijena za npr. adaptaciju kupaonice ovisi o mjernim parametrima koji se izražavaju u jedinici mjere…

  • Kvadratura (m2)
  • Kubikaža (m3)
  • Dužni metar (m)

Mjerenjem dobivamo informaciju koliki je utrošak pojedinog materijala. Sada moramo izabrati i kupiti materijal, donijeti odluku o kvaliteti odnosno cijeni materijala. Cijena materijala u pojedinim prodajnim građevinskim centrima također varira i tu moramo biti strpljivi i pažljivi. Izbor je ogroman, kvaliteta je ipak od presudne važnosti. Zato je najbolje konzultirati se s izvođačem radova jer on zna izabrati kvalitetan a ne preskup materijal koji bi ugrozio Vaš financijski proračun.

Svakako preporučujemo dogovor s izvođačem radova kako bi on dobavio materijal jer će ga nabaviti po nižoj cijeni nego da ga sami kupujete.

Izvođač radova svakako mora napraviti mjerenje i dogovoriti najsitnijih detalja prije početka prije adaptacijskih radova u kupaonici. Nakon mjerenja i prikupljana potrebnih informacija o vrsti neophodnih radova (rušenje, skidanje starih pločica, zamjena starih vodovodnih cijevi i sl.) i dogovoru oko odabira materijala pristupa se izradi troškovnika.

Kod izrade troškovnika izvođač radova unosi sve gore navedene parametre s cijenama materijala (ili bez cijena materijala) i proračunava cijenu za svaku izvedbu radova posebno. Sve stavke se zbrajaju a zbroj izražava ukupnu cijenu radova za adaptaciju kupaonice. Isti je način i za izradu troškovnika na uređenju stana odnosno adaptaciji stana po sistemu ključ u ruke gdje je svaki izvođač dužan dati određeni popust zbog većeg opsega adaptacijskih radova. Pogledajte naš cjenik adaptacijskih radova.

Izrada troškovnika za gradnju kuće i najveći financijski izdaci

Kod gradnje kuće situacija je nešto drugačija jer je izrada troškovnika potpomognuta projektnim nacrtom koji sadrži mjere cjelokupnog objekta po etažama. Tada bismo kod izrade troškovnika izdvojili veća financijska ulaganja kod nabavke materijala za betonsko armiračke radove te konstrukciju nosivih zidova. Kod podrumska prostorija osim utroška betona i željeza jedna od većih financijskih stavki je izolacioni materijal. Izvedba izolacija na vanjskim i unutarnjim zidovima (stiropor i kamena vuna) također spada u veću financijskih stavku građevinskih radova.

Nadalje, kada se dogovara Rohbau gradnja ili gradnja kuće ključ u ruke, cijena ukupnih građevinskih radova se smanjuje. Više o Roh Bau gradnji i gradnja kuće po sistemu ključ u ruke.