CIJENA RADOVA PO KVADRATU

CIJENA GRAĐEVINSKIH I ADAPTACIJSKIH RADOVA [ ADAPTACIJA KUĆE I ADAPTACIJA STANA PO KVADRATU ] ADAPTACIJE RUDI ZAGREB

ADAPTACIJA KUPAONICE / KERAMIČARSKI RADOVI - POSTAVLJANJE PLOČICA

POSTAVLJANJA PLOČICA CIJENA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Postavljanje pločica standardnih dimenzija (20 do 30 cm) 85 – 120 kn m2
Postavljanje keramičkih pločica većih od 30 cm 85 – 150 kn m2
Postavljanje sokla po dužinom metru 30 – 55 kn m2
Postavljanje bordure po dužnom metru 30 – 65 kn m2
Postavljanje mozaik pločica od 10 cm 110 – 170 kn m2
Postavljanje silikona na rubove pao dužinom metru 5 – 12 kn m2
Cijena ljepila običnog 25 kg 35 – 95 kn
Cijena ljepila fleksibilnog 25 kg 65 – 170 kn
Cijena ljepila bijelog 25 kg 110 – 250 kn

POSTAVLJANJE PLOČICA CIJENA PO KVADRATU - DETALJNIJE

ADAPTACIJA STANA / PARKETARSKI RADOVI - POSTAVLJANJE PARKETA I LAMINATA

CIJENA POSTAVLJANJA PARKETA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Postavljanje, brušenje i lakiranje klasičnog parketa8 85 – 140 kn m2
Postavljanje gotovog parketa 65 – 105 kn m2
Postavljanje laminata 45 – 85 kn m2
Brušenje i lakiranje starog parketa 35 – 60 kn m2
Brušenje, bojanje / bajcanje i lakiranje parketa 65 – 105 kn m2
Brušenje i uljenje starog parketa 85 – 110 kn m2
Ugradnja OSB ploča kao podloge 65 – 110 kn m2
Uklanjanje starog parketa 40 – 75 kn m2

CIJENA PARKETARSKIH RADOVA - DETALJNIJE

ADAPTACIJA STANA / SOBOSLIKARSKI RADOVI - GLETANJE I BOJANJE ZIDA

CIJENA SOBOSLIKARSKIH RADOVA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Struganje stare boje, skidanje tapeta 10 – 15 kn m2
Impregnacija i grubo gipsanje 15 – 30 kn m2
Gletanje zidova i stropova (Teranil) 16 – 25 kn m2
Bojanje gletanih zidova (Jupol) 16 – 30 kn m2
Bojanje starih zidova s pripremnom 25 – 45 Kn m2
Lijepljenje tapeta (samo rad) 40 – 85 Kn m2
Bojanje fasada (samo rad) 30 – 45 Kn m2

CIJENA SOBOSLIKARSKIH RADOVA - DETALJNIJE

ADAPTACIJA STANA / UNUTARNJI RADOVI - ŽBUKANJE I GLAZURA

CIJENA ADAPTACIJSKIH RADOVA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Žbukanje (s našim materijalom) 95 - 165 Kn m2
Glazure (estrih) (s našim materijalom) 90 - 180 Kn m2

CIJENA ŽBUKANJA - DETALJNIJE

ADAPTACIJA KUĆE / FASDERSKI RADOVI - IZRADA FASADE

CIJENA IZRADE TEFMO FASADE PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Izrada demit fasade (samo ruke) 150 – 200 Kn m2
Izrada demit fasade s materijalom 220 – 320 Kn m2

CIJENA FASADERSKIH RADOVA - DETALJNIJE

ADAPTACIJA KROVA / KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - IZRADA KROVA

CIJENA IZRADE KROVA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Uklanjanje i odvoz starog drvenog krovišta 65 - 95 Kn m2
Uklanjanje starog pokrova 45 - 85 Kn m2
Postavljanje dasaka (daskanje) na drvenu krovnu konstrukciju 45 - 75 Kn m2
Izrada drvene krovne konstrukcije 110 - 150 Kn m2
Postavljanje vodonepropusne paropropusne folije 25 - 40 Kn m2
Postavljanje letvi (letvanje) i kontraletvi 45 - 65 Kn/m2

CIJENA KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA - DETALJNIJE

ADAPTACIJA STANA / CIJENA POSTAVLJANJA KNAUFA NA ZID I STROP / PREGRADNI ZID OD KNAUF PLOČE

IZRADA SPUŠTENOG STROPA KNAUF CIJENA PREGRADNOG ZIDA OD KNAUFA PO KVADRATU

CIJENA RADOVA
Postavljanje knauf ploča na zid 1×1 GK ploča 70 - 110 Kn m2
Izrada pregradnog zida knauf pločama 2×1 GK ploča 90 - 130 Kn m2
Izrada ravnog spuštenog stropa od knaufa od 1×1 GK ploča 80- 130 Kn m2

CIJENA OBLAGANJA ZIDA I STROPA KNAUF PLOČAMA PO KVADRATU - DETALJNIJE

SVE NAVEDENE CIJENE SU BEZ URAČUNATOG PDV-A

Profesionana izvedba radova hidroizolacija, zidanje pregradnog zida, spušteni strop, pregrađivanje prostorije knauf i rigips pločama. Adaptacija kupaonice ključ u ruke cijena po m2, stalni nadzor radova, pomoć i stručni savjeti. Brzo jeftino i povoljno postavljanje podnih i zidnih pločica u kupaonici i kuhinji. Adaptacije Rudi - adaptacija stana ili adaptacija kuće osigurava izvršenje radova Adaptacije Rudi Zagreb, provjereno niske i povoljne cijene po m2.
Uređenje kupaonice hidroizolacija i keramičarski radovi renoviranje i uređenje kuće po m2. Adaptacija kuće ključ u ruke ROH-BAU gradnja cijena radova po m2 uređenje balkona i okućnice. Adaptaciju kuće i adaptacijski radovi ključ u ruke knauf i rigips. Cijena adaptacije po m2 za renoviranje kupaonice, uređenje balkona i uređenje terase. Adaptacija kupaonice ključ u ruke cijena po kvadratnom metru profesionalno i kvalitetno.

Cijena gradnje kućeOvaj cjenik građevinskih radova je okviran i služi za uspordebu s drugim cjenicima koje pronađete na internetu. Kod izračunavanja cijena građevinskih radova ili adaptacije, uzima se u obzir konfiguracija terena, oblik površine, pristupačnost, vrsta i kvaliteta materijala, trenutačna cijena građevinskog materijala na tržištu i sl.

Građevinski i adaptacijski radovi ADAPTACIJE RUDI Zagreb

Kako se rade izračuni cijena za građevinske i adaptacijske radove

Oduvijek su postojali cjenovni okvirni parametri za radove gradnje i adaptacije kojih se svaka građevinska tvrtka u Hrvatskoj pridržava. No ponekad je nemoguće odrediti stvarnu cijenu za određenu izvedbu radova. Posebno ne putem email poruke i kraćim telefonskim razgovorom jer na cijenu svakako utječe veliki broj još neartikuliranih stavki.

Adaptacija kupaoniceAdaptacija kupaonice kao primjer za izračun

Ukupna cijena za npr. adaptaciju kupaonice ovisi o mjernim parametrima koji se izražavaju u jedinici mjere...

  • Kvadratura (m2)
  • Kubikaža (m3)
  • Dužni metar (m)

Mjerenjem dobivamo informaciju koliki je utrošak pojedinog materijala. Sada moramo izabrati i kupiti materijal, donijeti odluku o kvaliteti odnosno cijeni materijala. Cijena materijala u pojedinim prodajnim građevinskim centrima također varira i tu moramo biti strpljivi i pažljivi. Izbor je ogroman, kvaliteta je ipak od presudne važnosti. Zato je najbolje konzultirati se s izvođačem radova jer on zna izabrati kvalitetan a ne preskup materijal koji bi ugrozio Vaš financijski proračun.

Svakako preporučujemo dogovor s izvođačem radova kako bi on dobavio materijal jer će ga nabaviti po nižoj cijeni nego da ga sami kupujete.

Izvođač radova svakako mora napraviti mjerenje i dogovoriti najsitnijih detalja prije početka prije adaptacijskih radova u kupaonici. Nakon mjerenja i prikupljana potrebnih informacija o vrsti neophodnih radova (rušenje, skidanje starih pločica, zamjena starih vodovodnih cijevi i sl.) i dogovoru oko odabira materijala pristupa se izradi troškovnika.

Kod izrade troškovnika izvođač radova unosi sve gore navedene parametre s cijenama materijala (ili bez cijena materijala) i proračunava cijenu za svaku izvedbu radova posebno. Sve stavke se zbrajaju a zbroj izražava ukupnu cijenu radova za adaptaciju kupaonice. Isti je način i za izradu troškovnika na uređenju stana odnosno adaptaciji stana po sistemu ključ u ruke gdje je svaki izvođač dužan dati određeni popust zbog većeg opsega adaptacijskih radova. Pogledajte gornji cjenik adaptacijskih radova.

Izrada troškovnika za gradnju kuće i najveći financijski izdaci

Kod gradnje kuće situacija je nešto drugačija jer je izrada troškovnika potpomognuta projektnim nacrtom koji sadrži mjere cjelokupnog objekta po etažama. Tada bismo kod izrade troškovnika izdvojili veća financijska ulaganja kod nabavke materijala za betonsko armiračke radove te konstrukciju nosivih zidova. Kod podrumska prostorija osim utroška betona i željeza jedna od većih financijskih stavki je izolacioni materijal. Izvedba izolacija na vanjskim i unutarnjim zidovima (stiropor i kamena vuna) također spada u veću financijskih stavku građevinskih radova.

Nadalje, kada se dogovara Rohbau gradnja ili gradnja kuće ključ u ruke, cijena ukupnih građevinskih radova se smanjuje. Više o Roh Bau gradnji i gradnja kuće po sistemu ključ u ruke.