U okruženju izuzetno velike konkurencije kakva je na području graditeljstva, uspješno mogu poslovati samo tvrtke s osmišljenom i efikasnom organizacijom, koja dovodi do organiziranog, koordiniranog i ročnog izvođenja radova.

„Adaptacije Rudi“ je tvrtka organizirana na način da maksimalno zadovolji sve zahtjeve suvremenog tržišta, odnosno da zadovolji sve uvjete koje pred nas postavljaju i najzahtjevniji naručitelji-investitori: kvalitet radova, konkurentna cijena, rokovi, poslovna pouzdanost…

Kao glavni izvođač osiguravamo sve potrebno za izvođenje svih, pa i najosjetljivijih i najzahtjevnijih radova. Ovo se odnosi na svu dokumentaciju (posebno ateste) koji se moraju priložiti kod tehničkog pregleda i primopredaje radova. Osim što se kontrola kvalitete radova, sukladno zakonu, vrši preko nadzornog inženjera, u „Adaptacijama Rudi“ garantiramo naručitelju najbolja rješenja i vrhunske+i materijal, te besprijekorno vođenje građevinske dokumentacije te pribavljanje dokumentacije i atesta potrebnih za ishođenje uporabne dozvole.

Znajući da je u građevinarstvu rok izvođenja često najveći problem, osmišljenim i koordiniranim pristupom svim pojedinačnim radovima i međurokovima, postižemo željeni rok dovršenja cijelog objekta. Ovo omogućuje visok stupanj stručnosti cijelog tima i iskustvo voditelja građenja.

Tvrtka „Adaptacije Rudi“ je siguran i stabilan poslovni partner svakom investitoru. Dajemo punu garanciju za kvalitetu izvedenih radova, ispunjenje ugovornih rokova i konkurentne cijene, uz maksimalno pridržavanje svih pravila struke.
Iza „Adaptacija Rudi“ uvijek je stajala visoka kvaliteta i poštivanje rokova.

Nazovite i svoje poslove povjerite provjerenim profesionalcima.