Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno,tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

IZRAĐUJEMO SVE VRSTE FASADA:

• Stiropor ili demit fasade
• Vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)
• Toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom
• Toplinski fasadni sustav s pločama
• Toplinsko-izolacioni sustavi
• Vršimo i izradu ukrasnih bordura i štukatura

Izvedbe fasada vršimo na većim ili manjim objektima. Tehnički dobro opremljeni, fasade izvodimo i na svim visinama. Iza nas su brojni radovi na kućama, raznim ustanovama, trgovačkim, poslovnim i turističkim objektima, koji i Vama mogu jamčiti za njihovu temeljitu i maksimalno kvalitetnu izvedbu. te dugoročno pitanje zaštite Vaše kuće ili drugog objekta.

Oblaganje vanjskih zidova fasadnom opekom je takođe jedan od načina kako riječiti pitanje fasade objekta. Može biti uspješno primijenjeno za obiteljske kuće i za stambene zgrade, javne i industrijske građevine.

Oblaganje zidova sa drvetom, kamenom ( mramorom), pločicama od drugih materijala koji se u današnje vrijeme koriste kao fasadna obloga. Izaberite sebi najprihvatljiviji način, a mi ćemo ga vrhunski izvesti.

Izaberite sebi najprihvatljiviji način, a mi ćemo ga vrhunski izvesti.