Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno,tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

 IZRAĐUJEMO SVE VRSTE FASADA:

• Stiropor ili demit fasade
• Vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)
• Toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom
• Toplinski fasadni sustav s pločama
• Toplinsko-izolacioni sustavi
• Vršimo i izradu ukrasnih bordura i štukatura

Važno je napomenuti da nisu važni samo kvalitetni materijali (samo takve koristimo), nego je bitan i način kako se postavlja svaki sloj fasadnog sustava, jer su svi slojevi jednako važni. Ako je sve kvalitetno izvedeno, fasada može kvalitetno ispuniti svoju zaštitnu, a potom i estetsku funkciju. Fasada ima vrlo važnu estetsku funkciju, te je i znak prepoznatljivost svakoga objekta.

Stiropor ili demit fasade

Za toplinsku izolaciju vanjskih zidova danas se najčešće koriste toplinski fasadni sustavi  od stiropora odnopsno EPS ploče s nanesenim završnim dekorativnim slojem.

Vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)

Izvodimo žbukanjem pročelja klasičnom cementnom vapnenastom žbukom

Toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom

Pogodan je za podloge koje već imaju toplinsku izolaciju.

Toplinski fasadni sustav s pločama

Toplinsku izolaciju pročelja postižemo ugradnjom nekog od sustava s pločama (stiropor, kamena vuna ili pluto). Završni je dekorativni sloj.

Toplinsko-izolacioni sustavi

Ovaj sustav pruža toplinsku zaštitu, ujednačenu klimu stanovanja, (ali i štiti od požara i buke).

U poslovima koji se tiču fasada, nudimo i uslugu ličenja visokokvalitetnim bojama te vršimo i izradu ukrasnih bordura i štukatura.

Izvedbe fasada vršimo na većim ili manjim objektima. Tehnički dobro opremljeni, fasade izvodimo i na svim visinama. Iza nas su brojni radovi na kućama, raznim ustanovama, trgovačkim, poslovnim i turističkim objektima, koji i Vama mogu jamčiti za njihovu temeljitu i maksimalno kvalitetnu izvedbu. te dugoročno pitanje zaštite Vaše kuće ili drugog objekta.

Oblaganje vanjskih zidova fasadnom opekom je takođe jedan od načina kako riječiti pitanje fasade objekta. Može biti uspješno primijenjeno za obiteljske kuće i za stambene zgrade, javne i industrijske građevine.

Oblaganje zidova sa drvetom, kamenom ( mramorom), pločicama od drugih materijala koji se u današnje vrijeme koriste kao fasadna obloga. Izaberite sebi najprihvatljiviji način, a mi ćemo ga vrhunski izvesti.

Izaberite sebi najprihvatljiviji način, a mi ćemo ga vrhunski izvesti.