Prije svakog rušenja se obavlja konzultacija sa statičarom koji vrši statički izračun stabilnosti.

Sama rušenja obuhvaćaju uklanjenje većih i manjih zapreka planiranoj i naručenoj izvedbi:

  • rušenja pregradnih zidova pri adaptacijama
  • rušenja kuća i objekata za novogradnju
  • rušenja pri izvođenju preinaka na objektu i dogradnji

Obavljamo sve vrste rušenja (osim miniranja) profesionalno, brzo uz odvoz šute i materijala na deponij.

Rušenje je obično povezano sa iskopima te dovozom zemlje i nabijanjem terena valjkom.

Sve projekte završavamo u roku i na zadovoljsto klijenata.