Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno,tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

VANJSKO ŽBUKANJE

Prije samog žbukanja sve površine pripremamo za žbukanje da bi žbuka bolje prionula za zid.

Opeke, betonske površine, betonski i šljako-betonski blokovi, durisol-blokovi…dio su zidnih površina na koje se nanosi žbuka, a svaka površina iziskuje poseban pripremni tretman.
Samo žbukanje obavljamo u dvije faze: prvim grubim slojem i završnim finim slojem.

UNUTARNJE ŽBUKANJE

Gipsano–vapnena gletana žbuka
Knauf logoröfix – preporučuje se za suhe životne prostore osim kupaona, garaža, podruma i sl.
Vapneno-cementnom žbukom uključivo s postavom kuthin vodilica, a dodatno u kupaonama postava kupaonskih vodilica.
Cementna žbuka koja odgovara klasičnoj ručnoj žbuki (cement, vapno, pijesak) – preporučuje se za: kupaone, garaže, podrume i fasade.
Dekorativne žbuke – sep, silikatne, razne mozaik štukaturne žbuke, postav štukatura

Žbukanje obavljamo na većim i manjim površinama.
Sve izvedbe izvodimo vrhunski kvalitetno, a pri izvedbama koristimo materijale s atestom.