U sklopu naših izgradnji i adaptacija stanova, poslovnih prostora, zgrada i ostalih objekata i prostora, izvodimo zidarske radove.

Zidanje se odnosi na izvođenje svih grubih radova na objektu, zidanje pregradnih i nosivih zidova, ali i dekorativna zidanja dekorativnom, staklenom i fasadnom opekom.

Vršimo i zidanja u kombinaciji s kamenom, starom opekom te različita zidanja dekorativnih pregrada i zidova, kako bi se stvorio željeni ambijent (vinski podrumi, konobe, stilska uređenja kuća i stanova, javnih i sakralnih prostora, kulturnih institucija i sl.). Uključena su i zidanja različitih vrtnih peći, obzidi kamina, eksklusivni kuhinjski elementi od kamena u komvinaciji s drvetom i slični detalji koje želite posebno naglasiti.

 Naši zidari poznaju različite vrste materijala, njihove mogućnosti prilikom obrade ili ugradnje.

Kvaliteta materijala koji koriste za zidanje, odgovaraju propisanim standardima kvalitete za što su garancija atesti proizvođača.

Na izvedene radove dajemo i garanciju, kako biste bili sigurni da će kvalitetne izvedbe biti funkcionalne i atraktivne dugi niz godina.

Nazovite i naručite trajno, kvalitetno i atraktivno.