Elektroinstalaterski radovi obuhvaćaju cjlovitu električnu mrežnu strukturu instalacija električnih sistema u novogradnji te popravke, zamjenu i adaptacije postojećih. U sklopu naših djelatnosti obavljamo i elektroinstalaterske radove. Pod izvođenjem elektroinstalacija podrazumjeva se dobava, ugradnja i spajanje svog elektromaterijala u elektroinstalacijama.

IZVODIMO SVE VRSTE ELEKTRO INSTALACIJA:

Elektroinstalaterski radovi jake strujeElektroinstalaterski radovi

  • priključak
  • elektroenergetski razvod
  • kompletna niskonaponska instalacija objekata

Elektroinstalaterski radovi slabe strujeElektroinstalaterski radovi

  • telefon
  • strukturno kabliranje (LAN)
  • portafon
  • videonadzor

Za one koji žele vrhunsku i promtnu uslgu uz kvalitetne sisteme

Samo pravilnim izborom osigurača i električnih vodiča možete biti sigurni da će kompletna električna instalacija ispravno funkcionirati i da ćete biti potpuno sigurni od opasnosti strujnog udara te zaštiti sebe i svoje ukućane. Koristimo se samo kvalitetnim instalacijskim materijalima i proizvodima. Osiguravamo prijavnicu od „Elektre“ te izdajemo ateste.

Na sve elektroinstalaterske radove dajemo garanciju.