Iskop zemlje, ovisno o konfiguraciji terena i obimu radova, obavlja se ručno ili strojno.

Iskop zemlje počinje kao pripremni radovi najčešće prije gradnje kuće, a završavaju iskopima bazena te iskopima za polaganje instalacija i uvođenje kanalizacije.
Strojno i ručni iskop zemlje (posebno pogodan za bregovita ili gusto izgrađena područja, gdje je pristup mehanizaciji otežan ili onemogućen). Iskop zemlje podijelili smo u nekoliko kategorije i to na sljedeći način:

 • iskop podruma
 • drenažni iskop zemlje
 • iskop zemlje za bazen
 • iskop za šaht
 • iskopi za temelje i betonaže
 • izgradnja potpornih zidova
 • iskopi za polaganje instalcija i kanalizacije
 • široki iskop zemlje
 • krčenje i ravnanje terena (zemljište)

Iskop zemlje za podrumIskop zemljeIskop zemlje za bazen

Prije samog izvođenja širokog iskopa potrebno je proučiti geotehnički elaborat kako bi utvrdili je li je predviđena izvedba iskopa.

Iskop zemlje zaštita – osiguravanje građevinske jame

Ona se izvodi prije samog širokog iskopa, a prema projektu ovlaštene ustanove.

U geotehničkom elaboratu je najvažniji Zaključak, iz kojeg je vidljivo:
 • je li je potrebno izvesti zamjenski sloj
 • na kakvom tlu ćemo izvesti temeljenje
 • je li je potrebno izvršiti kontrolu nosivosti temeljnog tla
 • moramo li ugraditi repere u konstrukciju radi geodetskog praćenja slijeganja novoizgrađenog objekta

Kao i sve radove tako i iskop zemlje izvodimo po pravilima struke, poštujući regulativu s ovog područja. Cijena za iskop zemlje najčešće se dogovara prema radnom satu, gdje jedan sat rada s bagerom na iskopu zemlje košta od 200 do 300 kn. Cijena iskopa zemlje može se dogovarati i prema m3 iskopane zemlje. CIjena iskapanja također ovisiti o načinu iskapanja (ručno ili strojno iskapanje zemlje) ili te konfiguraciji i tvrdoći zemlje koja se treba iskopati.

Profesionalan pristup te brz i precizan iskop zemlje – ADAPTACIJE RUDI Zagreb.