adaptacija kuće

Adaptacija stana od 60 kvadrata

Adaptacija stana – cijena kompletnog uređenja

Najčešći upiti od strane klijenata je cijena adaptacije stana po kvadratu odnosno m2. Cijena adaptacijskih radova u stanu po m2, izračunava se na temelju troškovnika, što znači: utrošeni materijal pomnožen s cijenom koje ovise o kvaliteti i vrsti materijala s kojim se izvodi renoviranje stana ili kuće. Ukupna cijena za adaptacija stana podijeli se s brojem kvadrata i tako se dolazi do cijene adaptacije stana po kvadratnom metru.

Detaljnije